Avalanche Thunder
• 45 schoten • 360 gram kruit
€ 29,99

Alternatieven

Mayhem Mine & Blackstone

Mayhem Mine & Blackstone

• 1+1 gratis • 2x 20 schoten

€ 59,99
Supercell

Supercell

• 30 schoten • 500 gram kruit

€ 29,99
Maverick

Maverick

• 100 schoten • 500 gram kruit

€ 59,99
Mega Pine

Mega Pine

• 36 schoten • 493 gram kruit

€ 62,99